2014-2015 Mevlana Değişim Programı Öğretim Üyesi Başvuru Sonuçları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında,  2547 sayılı Kanunun Kaynak Aktarımı başlıklı 10 uncu maddesi çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarına kaynak aktarımı yapılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulunun “Değerlendirme Sonuçları Hakkındaki” duyurusuna istinaden, 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişim talebinde bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili Program çerçevesinde, mali kaynak sorunu nedeniyle, talep edilen kontenjanların tümünü karşılayacak yeterli bütçe aktarılamamıştır.
Yükseköğretim Kurulu ayrıca değişim sürelerini öğretim elemanları için 3 aydan maximum 21 güne indirmiş ve Dil bilgisini belgelemek koşulunu getirmiştir. Bu itibarla, verilen bütçe kapsamında programdan daha fazla öğretim üyesinin yararlanabilmesi için, öğretim üyelerine toplamda 15 gün yevmiye verilmesi ve program kapsamında desteklenen ulaşım giderlerinin ödenmesi Koordinatörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Programdan destek alacak öğretim üyelerinin belirlenmesinde aşağıdaki husus dikkate alınmıştır:

- Seçilen öğretim üyeleri için belirlenen en düşük dil puanı 55’dir (ellibeş).


DEĞİŞİME HAK KAZANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN İZLENECEK YOL HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞİŞİME HAK KAZANAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK GÜNDELİK VE YOLLUK İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞİŞİM ÇERÇEVESİNDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNE GELECEK ÖĞRETİM ELAMANLARINA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TABLO:

Tablo için tıklayınız.


 2014-2015 Mevlana Değişim Programı gelen öğretim elemanları listesi için tıklayınız.
 2014-2015 Mevlana Değişim Programı giden öğretim elemanları listesi için tıklayınız.
 
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mevlana Değişim Koordinatörlüğü