YAZ DÖNEMİNDE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINDAN 15 ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRENCİ YARARLANMIŞTIR.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminde 10 Öğretim Üyesi yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelere ders vermek üzere Arnavutluk, Sırbistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Tayvan, Rusya ve ABD’ye gitmiş, 4 öğretim üyesi ise Bosna-Hersek, Rusya, İran ve Kırgızistan’dan Üniversitemize ders vermek üzere gelmişlerdir. Aynı dönemde 1 öğrencimiz ise öğrenim görmek üzere Güney Kore’de gitmiştir.

Tablo: Mevlana Programı Haziran- Ağustos 2015 Dönemi Değişim Sayıları
Arnavutluk Sırbistan Azerbaycan Bosna Hersek Tayvan Rusya ABD İran Kırgızistan Güney Kore Toplam
Giden Öğretim Üyesi 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0 10
Giden Öğrenci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gelen Öğretim Üyesi 0 0 0 1 1 1 1 4
Toplam 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 15