Personel değişimi

>
Mevlana Değişim Programına hangi personeller katılabilir?
Cevap:
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
>
Bir personel Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?
Cevap:
Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir, en fazla üç hafta olabilir.
>
Mevlana Değişim Programında Öğretim elemanları  ile ilgili burs hususları:
Cevap:

YURT DIŞINA GİDECEK OMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ve yolluk ödemesi yapılmaktadır. Ülkelere göre yolluk üst limitleri ve gündelik tablosu için tıklayınız.
 
 
YURT DIŞINDAN OMÜ’YE GELECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
YÖK’ün aldığı karar gereğince Yurt dışından OMÜ’ye gelecek öğretimelemanlarına ödenecek gündelikler ve yolluk üst limitleri aşağıdaki gibidir:
OMU’ye gelecek öğretim elemanlarına ödenecek Günlük yevmiyeler: 
Prof. ise:40.50 TL
Doç. ise:37.50 TL
Yrd.Doç.Dr. ise:35.00 TL
Diğerleri:31.00 TL
 
 
 
 
OMU’ye gelecek öğretim elemanlarına ödenecek Yolluk Üst limitleri:
 
ÜlkelerUçak bileti
(Üst limitler)
ABD2500 $
ALMANYA1.000 €
AVUSTRALYA2500 A$
AVUSTURYA1.000 €
BELÇİKA1.000 €
DANİMARKA7500 DK
FİNLANDİYA1.000 €
FRANSA1.000 €
HOLLANDA1.000 €
İNGİLTERE1000 £
İRLANDA1.000 €
İSPANYA1.000 €
İSVEÇ9000 İK
İSVİÇRE1250 İF
İTALYA1.000 €
JAPONYA210000 JY
KANADA2500 K$
NORVEÇ7850 NK
ÜRDÜN1000 $
YENİ ZELANDA2500 $
KAZAKİSTAN1000 $
KIRGIZİSTAN1000 $
MOĞOLİSTAN1000 $
ÖZBEKİSTAN1000 $
TACİKİSTAN1000 $
TÜRKMENİSTAN1000 $
* RUSYA FEDERASYONU1000 $
DİĞER ÜLKELER1000 $
DİĞER AB ÜLKELERİ1.000 €
* Kırım, Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan

Giden / Gelen öğretim üyesi