Menü


2018-2019 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR 20-02-2018

2018-2019 MEVLANA GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Mevlana Programı başvuruları 15 Şubat-28 Şubat 2018  tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru Koşulları:

1. Lütfen öncelikle bu  ilanı okuyunuz.

2.  Öğrencilerin değerlendirilmesi  %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanına göre yapılacaktır.

3. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.

4. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.

5.  Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.

6. İkinci öğretim öğrencileri programdan faydalanabilir.

7. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

8. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanabilir.

9. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

10. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrencilerin Mevlana Programı’ndan faydalanmak istemeleri halinde kendi kurumlarından başvuru papmaları gerekmektedir.

11. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

12. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

13-   Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür

15-  Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir

16-  Yapılacak seçim 2018-2019 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır. Öğrencilere yalnızca 1 dönem (4 ay) burs ödenmektedir. İki dönem kalmak isteyen öğrenciler, ikinci dönem programdan burssuz faydalanabilirler.

17- Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2017-2018    Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı    gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.

18-  Başvuru için gerekli olan belgeler 15 Şubat 2018-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı

2. Onaylı Transkript

3. Yabancı Dil Belgesi

2018-2019 Akademik yılı için Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı Kapsamında hareketliliğe başvurabileceğiniz mevcut anlaşmaları görmek için tıklayınız.

Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversitelere üniversite tarafından istenen evrakları göndererek başvuru yapacak, “öğrenim protokollerini” onaylatacak ve  “kabul mektubu” alacaklardır. Bu aşamaların tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

BAŞVURU AŞAMALARI

 1. http://mevlana.omu.edu.tr/uploads/documents/mep.pdf adresinden bölümünüzün anlaşmalarını inceleyiniz.
 2. Başvuracağınız ülkeler için alanınızın değişim kapsamında olup olmadığını inceleyiniz. Lütfen aşağıdaki tablodaki alanlara göre başvuru yapınız. Alan dışı tercihler geçersiz sayılacaktır.

 

ALANLAR VE ÜLKELER

ÜLKE

ALAN

ARNAVUTLUK

Sosyal ve Beşeri Bilimler

AZERBAYCAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler

BOSNA HERSEK

Sosyal ve Beşeri Bilimler

ENDONEZYA

Fen ve Mühendislik Bilimleri

GÜNEY KORE

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

GÜRCİSTAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler

HİNDİSTAN

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

IRAK

Sosyal ve Beşeri Bilimler

İRAN

Fen ve Mühendislik Bilimleri

KARADAĞ

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

KAZAKİSTAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler

KIRGIZİSTAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler

KOSOVA

Sosyal ve Beşeri Bilimler

MAKEDONYA

Sosyal ve Beşeri Bilimler

MALEZYA

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

MISIR

Sosyal ve Beşeri Bilimler

PAKİSTAN

Fen ve Mühendislik Bilimleri

RUSYA

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler

SUDAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler

UKRAYNA

Fen ve Mühendislik Bilimleri

ÜRDÜN

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

 

 1. başvuru.omu.edu.tr adresine girerek, online başvuru formunu doldurunuz.
 2. Online Başvuru formunun çıktısını alarak imzalayınız.
 3. İmzaladığınız formu, transkriptinizi ve varsa yabancı dil belgenizi 28 Şubat 2017 saat 17.00’ye kadar Uluslararası İlişkiler Birimi Mevlana Ofisi’ne teslim ediniz. Bu tarihten sonra teslim edilen formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Mevlana Programı için geçerli yabancı dil sınavları şunlardır: 13-20  Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı”, geçerlilik süresi devam etmek şartıyla  KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS,  YÖKDİL ve TOEFL

 

 1.   Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür
 2. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir
 3.  Yapılacak seçim 2018-2019  Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.
 4. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2018-2019   Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı    gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.
 5. Başvuru için gerekli olan belgeler 28 Şubat 2018  saat 17.00’ye kadar Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

 

 

ÜLKELERE GÖRE BURS MİKTARLARI

Öğrencilere yalnızca bir dönem için burs ödemesi yapılacaktır. Yapılacak burs ödemelerinde 1 dönem 4 ay olarak hesaplanacaktır.

 

GİDİLEN ÜLKE

BURS MİKTARI (5102 SAYILI KANUN VE ESAS VE USULLER 7.MADDE)

Arnavutluk

1300 TL

Azerbaycan

1100 TL

Bosna-Hersek

1300 TL

Endonezya

1300 TL

Güney Kore

1300 TL

Gürcistan

1100 TL

Hindistan

1100 TL

Irak

1100 TL

İran

1100 TL

Karadağ

1300 TL

Kazakistan

1200 TL

Kırgızistan Cumhuriyeti

1200 TL

Kosova

1300 TL

Malezya

1300 TL

Mısır

1100 TL

Pakistan

1100TL

Rusya Federasyonu

1300 TL

Sırbistan

1300 TL

Sudan

1200 TL

Ukrayna

1300 TL

Ürdün

1100TL

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU YAPILABİLECEK ANLAŞMALAR

 

Bu anlaşma listesi dışında yapılan tercihler geçersiz sayılacaktır.

 

 

Gelecek Öğrenciler:

 

Lütfen kendi üniversitenizin Mevlana Ofisi ile iletişime geçiniz.

 

İRTİBAT KİŞİSİ: 

 
Esra Derle Mevlana Ofisi

Ondokuz Mayis Universitesi

Uluslararası İlişkiler Birimi

Tel: +90-362-3121919/1610

Fax: +90-362-4576091

e-posta: esra.derle@omu.edu.tr