Menü


PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI22-03-2016

Yükseköğretim Kurulu’nun 10.03.2016 tarihli Yürütme Kurulu kararına göre Mevlana Değişim Programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nda belirlenecek ülkelerde ve öncelikli alanlarda çağrılı ve proje bazlı olarak (gelen/giden) öğrenci ve (gelen/giden) öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmesi uygun bulunmuş ve Kurul’un 16.03.2016 tarihli toplantısında söz konusu programla ilgili karar alınarak 22.03.2016 tarihinde Mevlana sayfasında duyurulmuştur.
 
Bu karara göre yurtiçindeki yüksek öğretim kurumları ile yurtdışındaki yuksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği, aşağıda yer alan yazı ekindeki alanlarda, üniversiteler tarafından hazırlanan projeler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenecektir.
 
Değişime katılacak (giden/gelen) öğrenci öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin aşağıda yer alan Proje Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.
 
Hazırlanacak proje formları OMÜ Mevlana Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu’na gönderilecektir. Proje başvurusu yapmak isteyenlerin hazırlayacakları proje formlarını en geç 22 Nisan 2016 tarihine kadar Mevlana Koordinatörlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.
 
Proje Tabanlı Değişim Programı ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu açıklamaları, Proje Formu ve ülke listesi aşağıda yer almaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulu Açıklamaları

Proje Formu

Ülke Listesi