Menü

PERSONEL DEĞİŞİMİ

Mevlana Değişim Programına katılabilecek personel kimlerdir?

2019-2020 Akademik Yılında Mevlana ders verme hareketliliğinden yalnızca yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerde görev yapan akademik personel yararlanabilmektedir. Üniversitemiz öğretim elemanları Proje Tabanlı Mevlana Programı kapsamında hareketlilikten faydalanabilmektedir.

Bir personel Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabilir?

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az 15, en fazla 89 gün olabilir.

Mevlana Değişim Programında Öğretim elemanları  ile ilgili hibe hususları:


YURT DIŞINDAN OMÜ’YE GELECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ve yolluk ödemesi yapılmaktadır. Ülkelere göre yolluk üst limitleri ve gündelik tablosu için tıklayınız.
 
 
YURT DIŞINDAN OMÜ’YE GELECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
 

BÖLGELER/KITALAR

ÖĞRETİM ÜYELERİ GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

DİĞER UNVANLAR GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

ULAŞIM (Maksimum)

Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

50 TL

40 TL

4500 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

50 TL

40 TL

3500 TL

Avrupa, Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu, ve Kuzey Afrika

50 TL

40 TL

3000 TL

Giden / Gelen öğretim üyesi