2017-2018 Akademik Yılı İçin Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Başvuru Tarihi Uzatılmıştır

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı için başvurular başlamıştır.
Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının, 14  Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr adresinden başvuru yapması; sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan başvuru form çıktılarının imzalanarak Üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Proje başvuruları Mevlana Koordinatörlüğü tarafından Rektörlük aracılığıyla üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına gönderilecektir.
 
Başvuru formlarının Mevlana Koordinatörlüğüne teslimi için son tarih 17 Nisan 2017’dir.
 
ÖNEMLİ: Rektörlük üst yazı ekinde iletilmeyen Proje başvuruları kesinlikle işleme alınmayacaktır.
 
YÖKSİS/Genel İşlemler/Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı butonundan Proje Önerisi için girişler yapılabilecektir.
Proje Ortağı olabilecek üniversiteler YÖKSİS’te başvuru esnasında görülebilecektir.
Proje ortağı olacak üniversite ile Mevlana Değişim Programı kapsamında anlaşmamız olması gerekmektedir. Yeni bir üniversite ile bir anlaşma imzalanması mümkün olmakla beraber, başvuru süresindeki kısıttan dolayı proje önerileriniz için ortaklarınızı mevcut anlaşmalı olduğumuz üniversiteler arasından seçmenizi öneririz.
Proje süresinin toplamda 1 yıl olarak belirtilmesi tavsiye edilmektedir.
Proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanlarının ortağı ülkeye en az 14 gün en fazla 90 gün gitmeleri gerekmektedir. ( Proje süresince 1 akademisyenin gideceği sürelerdir)
Proje kapsamında gelen/giden öğrenci olması gerekmektedir ve öğrencilerin en az bir dönem en çok iki dönem ortak üniversitede bulunmaları gerekecektir.
 
YÖK Başkanlığının ilgili duyurusuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
 
Projelerde yer alacak hareketlilik faaliyetleri için yapılacak ödemelerde “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller” esas alınacaktır.
 
İrtibat Kişisi: Esra Derle
Dahili: 1610

Mevlana Esas ve Usuller için tıklayınız.